RFSL Newcomers

VerksamhetRFSL

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtqi-personer i Sverige. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Med Newcomers vill vi erbjuda en trygg samlingspunkt och plattform där våra medlemmar får träffas, ta plats och komma till tals. RFSL Newcomers är till för dig för att få stöd, information om dina rättigheter i Sverige, social och juridisk rådgivning samt en plats att träffa andra hbtqi-personer.

Newcomers är ett partipolitiskt obundet nätverk inom RFSL som bedriver opinionsbildning och strävar efter att påverka juridiska och politiska beslut som rör asylsökande hbtqi-personers situation. Vi arbetar för jämlikhet och stärkta rättigheter för asylsökande och nyanlända hbtqi-personer – detta bland annat genom att sprida information om den nuvarande politiska och juridiska situationen för asylsökande hbtq-personer i Sverige. Vi strävar även efter att öka kunskapen om de problem, i form av förtryck, osäkerhet samt juridisk och social utsatthet, som asylsökande hbtq-personer kan möta.

Vårt mål är att stärka våra medlemmars identiteter och röster genom att skapa mötesplatser där de kan dela erfarenheter, knyta kontakter och träffa vänner.

Är du intresserad av Newcomers? Kontakta oss gärna på e-post Newcomers@linkoping.rfsl.se