Styrelse

Om ossRFSL

RFSL Linköpings styrelse


Ordförande

Lisa Nissen
E-post: ordforande@linkoping.rfsl.se

Kassör

Andrea Marklund
E-post: andrea.marklund@linkoping.rfsl.se

Ledamöter

Alsayd Ahmed
Christoffer Äledahl
Lo Backberg
Tina Asp

Ersättare:
Egon Wadströmer
Linnéa Wellmar