Styrelsen

Om ossRFSL


Ordförande

Lisa Nissen
E-post: ordforande@linkoping.rfsl.se

Kassör

Andrea Marklund
E-post: andrea.marklund@linkoping.rfsl.se

Ledamöter

Christoffer Gerking
Christoffer Äledahl
Jonathan Karlsson
Linnéa Wellmar
Tina Asp

Ersättare:
Alsayd Ahmed
Lo Backberg
Stella Karlsson