Styrelse

Om ossRFSL

Föreningens förtroendevalda

Styrelsen för RFSL Linköping, valda på årsmötet 19 mars -17:

Ordförande:

Hanna Daun

E-post: ordforande@linkoping.rfsl.se

 

Kassör:

Märeta Raswill

 

Sekreterare

Vakant

Ledamot

Eva

Fredrik

Stefan

Zakarias