Rådgivning

RFSL

RFSL Rådgivningen Östergötland erbjuder rådgivning och stödsamtal tillgängligt på drop-­in eller på bokad tid i RFSL Linköpings lokaler och på distans via videosamtal, telefon och mail. Du kan vända dig till Rådgivningen med frågor som rör din sexuella och psykosociala hälsa. Det kan till exempel handla om:

  • Hiv/STI och säkrare sex
  • Trans, könsidentitet och/eller uttryck
  • Sexualitet
  • Att vara hbtqi-person och flykting, asylsökande eller ny i Sverige  
  • Att hantera normer och maktstrukturer i samhället kopplat till kön och sexualitet
  • Social utsatthet och psykisk ohälsa

Samtalen är gratis och du får själv styra över vad kontakten ska handla om.

Kontakt
E-post: radgivning@linkoping.rfsl.se
Telefon: 070-282 97 68

Besöksadress
Nygatan 58
582 27 Linköping