Kort om RFSL Linköping

Om ossRFSL

RFSL Linköping är en ideell förening som är en avdelning i RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället. Sedan 1975 finns en avdelning inom RFSL i Linköping.

 

Aktuella projekt RFSL Linköping arbetar med:

  • Kompetensutveckling inom HBTQ för kommunanställda, Linköpings kommun.
  • HBTQ-flyktingars rätt att stanna i Sverige.
  • Linköpings Rengbågsvecka.
  • RFSL Rådgivningen i Östergötland.

 

Vårt politiska engagemang består i:

  • RFSL Linköping har som målsättning att driva intern och extern sexualpolitik.

Den interna politiken kan bestå i att påverka attityder till minoritetsgrupper inom HBTQ-gruppen, såsom kvinnor, bisexuella, transpersoner, invandrare och så vidare.

Den externa politiken handlar om att påverka vår närmiljö, det vill säga samhället och de människor som finns runt omkring oss. Främst arbetar vi med att påverka kommunalpolitiken genom att arbeta med politiker i vår egen kommun.

Taggar:

Verksamhet