Kort om RFSL Linköping

Om ossRFSL

RFSL Linköping är en ideell förening som bildades 1975. Vi engagerar alla som står upp för RFSL:s vision om en jämlik värld där alla hbtqi-personers mänskliga rättigheter respekteras. Varmt välkommen att bli medlem hos oss! RFSL Linköping är aktiva i att vara med och arrangera parad under Linköping Pride och vara en del i det lokalpolitiska påverkansarbetet. Vi har en föreningslokal för sociala aktiviteter och vi arbetar för att bygga upp en utbildningsverksamhet igen. 

RFSL Linköping är en avdelning inom RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. 

RFSL:s vision

En jämlik värld där alla hbtqi-personers mänskliga rättigheter respekteras och ingen lämnas utanför.

RFSL:s uppdrag

– Vi samlar en demokratisk medlemsrörelse och agerar som en plattform för organisering. Vårt förbund bygger på ideellt engagemang, som ska vara enkelt, hållbart och utgå från individens egna förutsättningar.

– Vi arbetar intersektionellt och normkritiskt för att förändra maktordningar och föreställningar som leder till diskriminering.

– Vi arbetar lokalt, nationellt och globalt för att uppnå jämlikhet för alla hbtqi-personer genom politiskt påverkansarbete, förebyggande hälsoarbete, utbildning och samarbete med allierade organisationer. 

– Vi samarbetar på alla nivåer och jobbar nära vår närmaste samarbetspartner, vårt ungdomsförbund RFSL Ungdom.

– Vi stöttar vårt community, och hbtqi-organisering, i landsbygder och i städer. Vi skapar trygga rum, stärker andra att agera och hjälper fler röster att höras. Vi ger stöd till utsatta hbtqi-personer. 

– Vi är Sveriges viktigaste källa till kunskap om hbtqi-personers livsvillkor och arbetar för sprida vår expertis till andra aktörer.

– Vi står alltid upp för våra målgrupper och kämpar för jämlikhet, demokrati och det civila samhällets utrymme oavsett hur vindarna blåser.

RFSL:s grundprinciper

– RFSL utgår från varje individs rätt till självidentifikation för sin sexualitet och könsidentitet, rätt till sin kropp och fulla delaktighet i samhället.

– RFSL är en demokratisk organisation, som bygger på principer om medlemmarnas delaktighet, eget ägandeskap och ett lustdrivet, meningsfullt, engagemang. 

– RFSL är en normkritisk organisation

– RFSL är en feministisk organisation.

– RFSL är en antirasistisk organisation.

– RFSL arbetar för att inkludera alla oavsett ålder och funktionsvariation.

– RFSL är religiöst och partipolitiskt obundet.

Taggar:

Verksamhet