Linköpings Regnbågsvecka

VerksamhetRFSL

Linköpings Regnbågsvecka 2018 är under planering och kommer att arrangeras i slutet av september. Mer info kommer löpande!

 

Vi finns på Pridekartan.se – gå gärna in där och läs om vår festival och flera andra.

 

 

För att arrangera en programpunkt gör du så här:

  1. Kontakta Linköpings Regnbågsveckas planeringsgrupp med din idé. Framför önskemål på tid, behov och om platsspecifikt arrangemang: motivering. Hör av dig på linkopingsregnbagsvecka@linkoping.rfsl.se, deadline för programmet kommer att presenteras inom kort men kommer bli under senvåren.
  2. Dialog förs med mellan Linköpings Regnbågsveckas planeringsgrupp och arrangerande aktör för att nå ett beslut.
  3. Arrangerande aktörer för in uppgifterna i en digital enkät.
  4. Programpunkterna finns med i programmet och kan marknadsföras som en del av Linköpings Regnbågsvecka.

 

Nu väntar vi på era spännande idéer!