Linköpings Regnbågsvecka

VerksamhetRFSL

Linköpings Regnbågsvecka 2019 kommer att arrangeras i vecka 21, 20:e till 26:e maj. Regnbågsparaden har samling i Trädgårdsföreningen 13:30 lördagen den 25:e.

Vi finns på Pridekartan.se – gå gärna in där och läs om vår festival och flera andra.

För att arrangera en programpunkt gör du så här:

  1. Kontakta Linköpings Regnbågsveckas planeringsgrupp med din idé. Framför önskemål på tid, behov och om platsspecifikt arrangemang: motivering. Hör av dig på linkopingsregnbagsvecka@linkoping.rfsl.se.
  2. Dialog förs med mellan Linköpings Regnbågsveckas planeringsgrupp och arrangerande aktör för att nå ett beslut.
  3. Arrangerande aktörer för in uppgifterna i en digital enkät.
  4. Programpunkterna finns med i programmet och kan marknadsföras som en del av Linköpings Regnbågsvecka.

Nu väntar vi på era spännande idéer!