Utbildningar

RFSL

RFSL Linköping arbetar för att kunna erbjuda skolinformationer och utbildning för vuxna.

RFSL Linköping är på gång att bygga upp verksamheten igen för att kunna erbjuda utbildningar.

Vi arbetar med ett förhållningssätt där vi belyser normers strukturer och dess konsekvenser. Det vi utgår ifrån är vilka grupper som får privilegier i samhället och att normer syns först när man bryter mot dem i kontrast till att belysa normbrytare i sig. Pedagogiken bygger på ett avståndstagande från tolerans och ett främjande av acceptans där vi utjämnar hierarkier mellan grupper och påvisar hur man kan arbeta aktivt för att skapa ett förhållningssätt där alla känner sig accepterade och som en del av gruppen.

Intresserad av mer information om våra kommande utbildningar? Mejla linkoping@rfsl.se.