Utbildningar

RFSL

RFSL Linköping erbjuder skolinformation i högstadie- och gymnasieskolor.

RFSL erbjuder sedan 1970-talet skolinformation kring frågor som rör hbtqi. Nu erbjuder RFSL Linköping, efter ett längre uppehåll, skolinformation till högstadie-och gymnasieskolor i Linköping med omnejd. Här kan du läsa om vad vi kan bidra med och praktisk information.

Inkluderande klimat för alla
Att bjuda in RFSL till en skola kan vara en del av att skapa ett inkluderande klimat för alla elever och att göra det lättare för hbtqi-ungdomar (och lärare) att vara öppna. Det kan också vara ett sätt att bearbeta eventuellt negativa attityder och föreställningar som kan komma till uttryck i ett nedsättande språkbruk, mobbning och andra typer av bestraffningar för elever som inte följer cis- och heteronormen.

Har du några frågor eller vill boka en utbildning? Tveka inte att maila oss!

Du når oss på: linkoping@rfsl.se