Utbildningar

RFSL

RFSL Linköping erbjuder utbildning med normkritiskt förhållningssätt och pedagogik inom homo-, bi-, trans- och queerfrågor!

Vad innebär normkritiskt förhållningssätt/pedagogik?

Vi arbetar med ett förhållningssätt där vi belyser normers strukturer och dess konsekvenser. Det vi utgår ifrån är vilka grupper som får privilegier i samhället och att normer syns först när man bryter mot dem i kontrast till att belysa normbrytare i sig. Pedagogiken bygger på ett avståndstagande från tolerans och ett främjande av acceptans där vi utjämnar hierarkier mellan grupper och påvisar hur man kan arbeta aktivt för att skapa ett förhållningssätt där alla känner sig accepterade och som en del av gruppen.

 

Målgrupper

Vi vänder oss i första hand till personal på:

Fritidsgårdar
Grundskolor, årskurs 8-9
Gymnasieskolor
Universitet och högskola, (studenter och personal)
Arbetsplatser
Vi erbjuder även skräddarsydda informationer eller utbildningar till lärare, skolsköterskor, sjukvårdspersonal, personalansvariga eller andra personer som inom sitt yrke vill inhämta kunskaper kring detta område.

 

Bokning

Utbildningar bokas genom:

E-post: linkoping@rfsl.se

Utbildningar genomförs av utbildare med HBTQ-bakgrund.